ad image


Soltra E. Tamás

szobrászművész


Tel.: 99 317 858, 20 824-9050
Fax: (36) 99 345 180
E-mail: soltratamas@freemail.hu


„A nemzetközileg is elismert magyar érmészet egyik sajátos ágát Soltra E. Tamás művei képviselik. Eleinte ő is az 1960-as években induló érmésznemzedék problémafelvetéseihez kapcsolódott, egyszersmind figyelembe vette a modern plasztika erednényeit, de munkái hamarosan a forrás, Ferenczy Béni klasszikus hagyományokat tisztelő szellemiségének jegyében keletkezett alkotások tanulságait idézték. Innen eredeztethető Soltra egyik legfőbb jellemzője, nevezetesen az, hogy az éremművészet hagyományait fő irányelvnek tekinti. A munkáit meghatározó másik tényező témaválasztásával függ össze, mert általában a nagy emberi drámák érdeklik, és feladatának ezek érzékeny bemutatását tartja. Csak mélyreható élmények késztetik alkotásra, és a látványhoz – alkatából eredően – líraian közelít. Érmészeti munkásságának további jellemzője, hogy leginkább sorozatokban gondolkodik, de a témák körüljárása helyett a folyamatokat eseményfázisok ábrázolásával mutatja be - ugyanis számára a sorozat az időtényező érzékeltetéséhez szükséges. Nála a folyamatok mindig emberi történetek, így a társadalmi jelenségeket az egyéni sorsokon keresztül vetíti elénk.

Így válik munkáinak egyik központi gondolatává személyek, jelenségek eltűnése, illetve előtűnése, amiben maga az élet jelenik meg. Soltra eddigi munkásságának egyik legnagyobb érdeme, hogy miközben időnként egészen új formavilágot teremt, más érmeiben a korábbi évtizedek eredményeit egyéni értelmezésben követte, így a jelalkotást is. Kialakított egy olyan sajátos stílust, amelyben igen ellentétes szempontokat tudott összeegyeztetni, például a hagyományos formarendet és a modern szellemiséget. Ezen túlmenően a műfaj hagyományos elemeit sajátos ötleteivel jelekké sűrűsödő motívumokká tette, ami által egy egyéni jelrendszert alakított ki.”

L. Kovásznai Viktória

művészettörténész

Önéletrajz

Soltra E. Tamás galériája